ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายโรคสัตว์ - โรงงานโรคสัตว์ในประเทศจีน