ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเครื่องตรวจจับกรดนิวคลีอิกสีไอโซเทอร์มอล - ประเทศจีนโรงงานตรวจจับกรดนิวคลีอิกสีไอโซเทอร์มอล

  • ND300

    ND300

    เทคโนโลยีการตรวจจับกรดนิวคลีอิกรุ่นใหม่อย่างรวดเร็วเทคโนโลยีการตรวจจับกรดนิวคลีอิกไอโซเทอร์มอลแบบ Colorimetric เป็นเทคโนโลยีการตรวจจับกรดนิวคลีอิกแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นโดยอิสระโดย nederbio สำหรับความต้องการในการตรวจจับอย่างรวดเร็วในสถานที่ซึ่งสามารถให้การตรวจจับกรดนิวคลีอิกที่แม่นยำรวดเร็วใช้งานง่ายและมีคุณภาพ ผล.