ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค - โรงงานจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคในประเทศจีน