SARS-CoV-2 ผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ - โรงงาน SARS-CoV-2 ของจีน

  • SARS-CoV-2 Nucleic Acid Detection Kit

    ชุดตรวจหากรดนิวคลีอิก SARS-CoV-2

    แพลตฟอร์มการตรวจจับกรดนิวคลีอิกรุ่นใหม่ที่พัฒนาขึ้นเองอย่างรวดเร็วของ บริษัท --- เทคโนโลยี ASEA เป็นเทคโนโลยีการตรวจจับกรดนิวคลีอิกอย่างรวดเร็วที่แม่นยำง่ายและรวดเร็วกระบวนการทั้งหมดจาก "การสุ่มตัวอย่างสู่ผลลัพธ์" สามารถเสร็จสิ้นได้ใน 35 นาทีโดยตระหนักถึงการปรับปรุงที่สำคัญ ในการตรวจหากรดนิวคลีอิกจาก "ระดับชั่วโมง" ถึง "ระดับนาที"