ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายโซลูชั่น - China Solutions Factory

  • SARS-CoV-2(2019-nCoV)  Detection Total Solution

    SARS-CoV-2 (2019-nCoV) การตรวจจับโซลูชันทั้งหมด

    เทคโนโลยี ASEA ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการตรวจจับกรดนิวคลีอิกรุ่นใหม่ที่พัฒนาขึ้นอย่างอิสระโดย บริษัท เป็นเทคโนโลยีการตรวจจับกรดนิวคลีอิกอย่างรวดเร็วที่แม่นยำง่ายและรวดเร็วซึ่งสามารถทำกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่ "การสุ่มตัวอย่างจนถึงผลลัพธ์" ใน 35 นาทีและตระหนักถึง การปรับปรุงการตรวจหากรดนิวคลีอิกอย่างมีนัยสำคัญจาก "ระดับชั่วโมง" เป็น "ระดับนาที"