ระบุชนิดผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ - โรงงานระบุชนิดของจีน