ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเครื่องตรวจจับ PCR แบบ Isothermal - โรงงานตรวจจับ PCR ของจีน

  • ND200

    ND200

    เทคโนโลยีการขยายสัญญาณไอโซเทอร์มอลที่แม่นยำรวดเร็วพกพาและใช้งานง่ายเป็นเทคโนโลยีการขยายตัวของกรดนิวคลีอิก (ยีน) แบบใหม่ ในฐานะที่เป็นเทคโนโลยีการตรวจจับอณูชีววิทยาในหลอดทดลองกระบวนการเกิดปฏิกิริยาจะอยู่ที่อุณหภูมิคงที่เสมอโดยใช้เอนไซม์และไพรเมอร์เฉพาะเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการขยายตัวของกรดนิวคลีอิก