ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายชุดการสกัดกรดนิวคลีอิกอย่างรวดเร็ว - ประเทศจีนโรงงานชุดสกัดกรดนิวคลีอิกอย่างรวดเร็ว