ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายน้ำยาตรวจหากรดนิวคลีอิก - โรงงานผลิตน้ำยาตรวจหากรดนิวคลีอิกของจีน